27.5.2008

Lapin luonto uhattuna

Lapista kuuluu kummia. Vireillä on kaksi täysin päätöntä hanketta, joiden kaatamiseen kansanliikkeet tarvitsevat nyt apua - tee kaksi hyvää työtä samalta istumalta ja allekirjoita molempien adressit!

Alla olevat tekstit on koostettu aiheisiin liittyviltä nettisivuilta.

Pelasta Pallas
(tällä hetkellä jo n. 12 000 allekirjoitusta)

Pallas kuluu Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon. Pallastunturit ovat komeinta Lappia. Pallas onkin valittu yhdeksi Suomen kansallismaisemista.

Lakiin Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta on tekeillä muutos, joka sallisi nykyisen hotelli Pallaksen huomattavan laajentamisen. Ehdotus uudeksi laiksi antaa mahdollisuuden rakentaa paikalle hotelli-, ravintola- ja pysäköintitiloja niin, että kerrosneliömetrimäärä kasvaisi nykyisestä kahdeksankertaiseksi.

Kansallispuistot ovat luonnonsuojelualueita, ja nykyiset lait eivät salli yksityisten yritysten rakentaa hotelleja niihin. Jos lain muutos toteutuu, Pallakselle ilmestyy rakennustyömaa kansallispuiston sisäpuolelle. Muutos voisi vaikuttaa myös muihin kansallispuistoihin. Jos yksityisten yritysten rakennustoiminta määritellään sallituksi yhdessä kansallispuistossa, tämä voi madaltaa kynnystä muuttaa samalla tavalla muitakin kansallispuistoja suojaavia lakeja.

Lue vielä "Kuusi syytä pelastaa Pallas" ja käy allekirjoittamassa adressi!

Kampanjassa ovat mukana mm. Pelasta Pallas -liike, Suomen luonnonsuojeluliitto sekä WWF Suomi. Seppo Leinonen on ottanut kantaa piirtämällä ja Outoa Taigaa -blogissa kerrotaan aiheesta käydystä mielenkiintoisesta tv-keskustelusta. Arvatkaapa millä puolella itse ympäristöministeri Lehtomäki on?

From Flickr by "Kristo". Julkaistu Creative Commons -lisenssillä.

Kuttura-Repojoki tiehanke - miksi?
(tällä hetkellä jo n. 4000 allekirjoitusta)

Lapin liitto ja Inarin kunta ajavat uutta oikotietä Saariselältä Leville. Tieura on tarkoitus puhkaista 20 km:n mittaisena Hammastunturin erämaan läpi Kutturasta Repojoelle. Tie halkaisee Hammastunturin laajan erämaa-alueen kahteen osaan, ja on vastoin erämaalain henkeä. Tielle on lisäksi suunniteltu jatkoyhteys Enontekiölle läpi Lemmenjoen kansallispuiston.

Ainoana perusteluna tiehankkeelle on esitetty, että hanke lyhentää Saariselän ja Levin välistä ajomatkaa noin 50 km. Kittilän kirkonkylän ja Ivalon väliä tie lyhentäisi vaivaiset 6 km, eikä kukaan ole selvittänyt miksi ihmisten pitäisi päästä Saariselältä Leville ja takaisin. Koko hanke sotii inarilaisten oikeustajua vastaan aikana, jolloin matkailua paremmin palvelevat Nellimin ja Veskoniemen tiet ovat odottaneet perusparantamistaan jo vuosikymmenien ajan.

Tielle löytyy vaihtoehtoja, jotka eivät kajoaisi koskemattomaan erämaahan. Mainitut yhteydet tarjoavat lisäksi matkailijoille mahdollisuuden tutustua matkan mm. Vuotson saamelaiskylään, Tankavaaran kultakylään ja UK-puiston opastuskeskukseen.

Hankkeen mukana on alusta asti pyörinyt ajatus moottorikelkkareitin liittämisestä tieyhteyteen. Pelkkää mootorikelkkareittiä ei erämaalaki sallisikaan Hammastunturin erämaa-alueen kautta. Teiden suunnittelu erämaan ja kansallispuiston läpi olisi vaarallinen ennakkotapaus, joka saattaisi luonnonsuojelulain murentumiseen tältä osin.

Osallistu adressiin!
Lisätietoja: Inarin Luonnonystävät ry: Vesa Luhta 040-5426217

Kiitos.

Ei kommentteja: